SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników w roku szkolnym 2024/2025 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Szarych Szeregów znajduje się w linku poniżej. Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) w szczególności art. 22aa, 22ab. Szkolny zestaw […]