ŻYJ DOBRZE

Nasza szkoła bierze udział w I edycji programu edukacyjnego „#żyj dobrze”. Program dotyczy zdrowego stylu życia i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na wszystkich poziomach klas. Główną ideą programu jest przypomnienie i uświadomienie, że mamy wpływ na nasze zdrowie, a wybory dokonywane każdego dnia warunkują jakość naszego życia. Program zapewnia dostęp do rzetelnej wiedzy. Przygotowany został przez ekspertów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w oparciu o wyniki najnowszych […]

Wyjście do Muzeum Historii Radomia, czyli “Kulturalna szkoła na Mazowszu”

W piątek 28 października odbyła się pierwsza wycieczka uczniów w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Kulturalna Szkoła na Mazowszu”. Odwiedziliśmy Muzeum Historii Radomia, które mieści się na Starym Rynku. Oglądaliśmy ekspozycje łączące tradycyjną formę muzeum z multimediami i wizualizacją. Bogate, historyczne dzieje Radomia zostały przestawione zarówno za pomocą historycznych aspektów, jak i licznych filmowych i fotograficznych aplikacji, łączących walor edukacyjny z grą i zabawą. To była bardzo ciekawa […]

Chrońmy Perły Bałtyku

Chrońmy Perły Bałtyku “Chrońmy Perły Bałtyku” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021. Biorą w nim udział uczniowie klas I-III. Podczas zajęć z edukatorami, dzieci poznają skarby Morza Bałtyckiego, jego ekosystem oraz sposoby ochrony i zrównoważonego rozwoju tego akwenu. Projekt „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” to ogólnopolska wielonarzędziowa kampania edukacyjno-informacyjna, której celem […]

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA  OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY  PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra […]

Moja mała ojczyzna

Projekt „Moja mała ojczyzna” Klasa IIB wraz z wychowawczynią Panią Sylwią Kapciak realizowała w roku szkolnym 2019/2020 projekt edukacyjny na platformie eTwinning pt. ,,Moja mała ojczyzna”. Projekt był realizowany przy współpracy z innymi nauczycielami i uczniami ze szkół i przedszkoli na terenie Polski. Informacje na temat projektu: Projekt „Moja mała ojczyzna” stworzony został dla dzieci z grup przedszkolnych w wieku 6 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. […]

NIE MARNUJMY CHWIL

Nie powinno się marnować dobrego pożywienia, a jednak ponad 1/3 żywności wyprodukowanej do spożycia przez ludzi marnuje się z powodu jej niewłaściwego przechowywania. Nie marnujmy chwil to darmowy projekt skierowany do szkół podstawowych promowany przez firmę Whirlpool Corporation w celu uwrażliwienia dzieci i ich rodzin na nadawanie odpowiedniej wagi codziennym chwilom związanym z pożywieniem, jego świadomym wyborem, przechowywaniem i spożywaniem. W tym trudnym dla nas wszystkich momencie,nabiera większego znaczenia tytuł projektu – Nie marnujmy chwil. Jest to inicjatywa […]

,,CZYTAM Z KLASĄ’’ CZYLI LEKTURKI SPOD CHMURKI

,,CZYTAM Z KLASĄ’’ czyli Lekturki spod chmurki  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III  Koordynatorzy:  Anna Mamerska  Milena Tęcza- Bilska    Cele projektu:  rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,  rozwijanie aktywności czytelniczej,  doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,  zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,  integracja zespołu klasowego,  współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę […]

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

Zdrowo jem, więcej wiem-  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny dla zerówek i klas I- III (edycja jesienna)  Koordynatorzy- prowadzący:  Sylwia Kapciak  Anna Mamemrska  Anna Rokicińska  Aneta Szkoła  Milena Tęcza- Bilska    Cele projektu:  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych,  Poznanie zasad zdrowego odżywiania,  Przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych 

UNPLUGGED 

UNPLUGGED    Charakterystyka programu   Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie.  Cel programu   ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków  ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego  Podstawy teoretyczne programu  pierwszy w Europie […]

TRZYMAJ FORMĘ!

„Trzymaj Formę!”  Cel główny programu  Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.    Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym […]

Nie pal przy mnie, proszę

  Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”  W naszej szkole jest realizowany program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu  Założenia programu:  – Program przeznaczony jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.  – Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.  – W programie zawarte zostały […]

 Edukacja globalna w szkole podstawowej 

 “Edukacja globalna w szkole podstawowej”  Projekt realizowany od 20.02.2020 w klasie 6a poprzedzony 4 godzinnym szkoleniem w MSCDN w Radomiu przez firmę Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”  Przeprowadzone zostały :  2 lekcje:  Globalna Północ – Globalne Południe  Daleko do wody  Sprawozdanie z realizacji lekcji ze zdjęciami    Koordynator – Elżbieta Bąk 

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

,,ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIAZANIE”  PROFILAKTYKA PALENIA TYTONIU KLASA 4-6    Przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych, uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia NIE    Najważniejsze stwierdzenia wynikające z wdrożonego programu:  1.Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych i umiejętności uczniów.   2.Uczniowie są bardzo zainteresowani przekazywanymi treściami w scenariuszach zajęć, co jest ogromnie istotne z punktu widzenia ewaluacji i wyników.  3.Grupa porównawcza […]

MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA

Mamy kota na punkcie mleka  Koordynator Aneta Szkoła  Koordynator Paulina Kupiec  Celem programu było zwiększenie wiedzy dzieci na temat odżywczych walorów mleka oraz jego przetworów. Misja akcji w naturalny sposób łączy się z potrzebą kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych i promowania aktywnego stylu życia wśród dzieci. W programie udział wzięły wszystkie klasy 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu. Uczniowie poprzez zabawę zdobywali wiedzę […]

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA  OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY  PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH    Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.  Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem […]

NIE MARNUJMY CHWIL

Milena Tęcza – Bilska  Nie marnujmy chwil to darmowy projekt skierowany do szkół podstawowych promowany przez firmę Whirlpool Corporation w celu uwrażliwienia dzieci i ich rodzin na nadawanie odpowiedniej wagi codziennym chwilom związanym z pożywieniem, jego świadomym wyborem, przechowywaniem i spożywaniem.  Nie powinno się marnować dobrego pożywienia, a jednak ponad 1/3 żywności wyprodukowanej do spożycia przez ludzi marnuje się z powodu jej niewłaściwego przechowywania.  Celem projektu jest rozpoczęcie szerokiej […]