Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy zapewnić, że ochrona prywatności odwiedzających naszą stronę jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy Państwa prywatność, w tym dane osobowe pozyskane poprzez naszą stronę.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu mieszcząca się przy ul. Sadkowskiej 16, e-mail: sekretariat@psp27.radom.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Bartłomiej Kida
e-mail: bodo.radom@gmail.com

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

 1. Strona https://psp27.radom.pl może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z witryny:
 2. a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
  b) podczas wysyłania maili za pomocą formularza kontaktowego,
  c) automatycznie podczas wizyty na stronie https://psp27.radom.pl
  d) podczas subskrypcji strony przez Użytkownika,
  e) podczas badań ankietowych.
 3. Serwis może gromadzić następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, pseudonim i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, wykorzystywanej  przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, adresu ip.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby związane z działalnością placówki
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu i innych usług własnych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres sekretariat@psp27.radom.pl lub bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej kontaktując się z administratorem witryny.
 6. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji  związanych z działalnością placówki oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla kontaktowych i informacyjnych.
 7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres sekretariat@psp27.radom.pl lub bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego z serwisu internetowego.
 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą witryny internetowej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają: administrator systemu i osoby odpowiadające za kontakt w sprawach dotyczących placówki tj. sekretarz szkoły, dyrektor szkoły.
 2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
 2. a) rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
  b) subskrypcji materiałów publikowanych na stronie – do czasu wycofania zgody
  c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych,
  d) badań ankietowych – przez 3 lata.
 3. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 4. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

 1. Mają Państwo prawo do:
 2. a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
  b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt, pdf, odt, doc, rtf, jpeg i inne…),
  e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
  f) usunięcia danych osobowych,
  g) odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 3. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres sekretariat@psp27.radom.pl lub bezpośrednio z formularza dostępnego w serwisie.
 4. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Data wejścia w życie: 10 Maj 2024
Ostatnia aktualizacja: 17 Maj 2024

 

Co to są pliki Cookie?

 

Jak wykorzystujemy pliki Cookie?

 

Typy plików Cookie jakie wykorzystujemy:

 

Zarządzaj wyborami plików Cookie

Ustawienia plików Cookie

Możesz w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera dotyczącego zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać pliki cookies. Poniżej znajdują się łącza do dokumentów pomocy dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.