Dokumenty

W tym miejscu sukcesywnie zamieszczane będą dokumenty i zapisy obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27. Wszystkie pliki edytowalne umieszczane będą w formacie doc lub docx, nieedytowalne w formacie pdf.

Kalendarz Roku Szkolnego 2023 2024

STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu.

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Procedura organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej
(załączniki dostępne są w witrynie zespołu w usłudze Office365)

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

Spełnianie obowiązku szkolnego

Procedura Spełniania Obowiązku Szkolnego

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszczęcie Egzekucji

Procedury

Procedura organizacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu

Załączniki w formacie przeznaczonym do edycji

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszczęcie Egzekucji

Wersje edytowalne dokumentów:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rozpoczynamy nabór uczniów, chcących uczęszczać na świetlicę szkolną w roku szkolnym 2024/2025. 

Karta zapisu dostępna na stronie szkoły powyżej lub wydrukowana do pobrania w świetlicy szkolnej.
Wypełnione karty można dostarczać przez dziecko do wychowawcy lub zostawić w świetlicy.

Rodziców uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole 2 września 2024 r. i będą chcieli skorzystać z zajęć świetlicowych, również prosimy o złożenie karty zgłoszeniowej.