Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Statut