Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Szarych Szeregów

w Radomiu:

DYREKTOR:

mgr Małgorzata Balicka

WICEDYREKTOR

mgr Agnieszka Chojnacka


WYCHOWAWCY:

klasa 1a – mgr Kamila Matejek

klasa 1b – mgr Anna Mamerska

klasa 1c – mgr Karolina Markowicz

klasa 1d – mgr Magdalena Łukasiewicz

klasa 2a – mgr Paulina Kupiec

klasa 2b – mgr Milena Kaim

klasa 3a – mgr Maria Orzechowska

klasa 3b – mgr Sylwia Kapciak

klasa 4a – mgr Agnieszka Matysiak

klasa 4b – mgr Klaudia Łuczak

klasa 5a – mgr Barbara Markiewicz – Grzelak 

klasa 5b – dr Urszula Rodzim – Podsiadło 

klasa 6a – mgr Krzysztof Mergalski

klasa 6b – mgr Milena Tęcza – Bilska

klasa 7a – mgr Anna Zając

 

NAUCZYCIELE:

mgr Elżbieta Bąk – geografia

mgr Michał Bojek – świetlica

mgr Anna Dobosz – nauczyciel wspomagający

mgr Jolanta Gromska – nauczyciel wspomagający

mgr Paweł Jakubiak – wychowanie fizyczne

mgr Michał Jeżak – świetlica

mgr Sylwia Kapciak – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

mgr Paulina Kupiec – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Milena Kaim – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

mgr Łukasz Kęska – muzyka

mgr Mariusz Kowalczyk – chemia

mgr Karolina Kozieł – język niemiecki , doradztwo zawodowe

mgr Kamila Lorenc – religia

mgr  Klaudia Łuczak – język polski, pedagog

mgr Magdalena Łukasiewiczedukacja wczesnoszkolna, świetlica

dr Marcin Makowski – informatyka

mgr Anna Mamerskaedukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

mgr Barbara Markiewicz – Grzelak – język angielski

mgr Karolina Markowicz – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

mgr Kamila Matejek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Matysiak –  plastyka, technika, świetlica

mgr Krzysztof Mergalskiwychowanie fizyczne, świetlica

dr Artur Nowocień – informatyka

mgr Maria Orzechowska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Edyta Orzechowska – religia

mgr Karol Pająk – psycholog

mgr Marta Piasta – nauczyciel wspomagający, świetlica

mgr Beata Przerwa – logopeda

mgr Urszula Rodzim – Podsiadło – biologia, przyroda, wdżwr

dr Sylwia Rudecka – Gutkowska – matematyka

mgr Wioletta Styczyńska –język polski, biblioteka

mgr Katarzyna Sobczak – nauczyciel wspomagający

mgr Marcin Szczepanowski – matematyka

mgr Mariusz Śliwiński – historia

mgr Milena Tęcza – Bilska – język polski

mgr Karol Warchoł – religia

mgr Agata Wieczorek – nauczyciel wspomagający

mgr Piotr Włoskiewicz – wychowanie fizyczne

mgr Anna Zając – wychowanie fizyczne