Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto:

Bank PEKAO S.A.
Numer konta: 42 12403259 1111 0000 30024313
W tytule wpłaty proszę wpisać:
Rada Rodziców
imię i nazwisko dziecka, klasa