Zwolnienia, opinie, orzeczenia, informacja o stanie zdrowia i potrzebach dziecka

Zwolnienia z wychowania-fizycznego, opinie, orzeczenia oraz inne ważne informacje o stanie zdrowia dziecka czy jego potrzebach winny być jak najszybciej dostarczone do szkoły. Dokumentacje taką jak zwolnienia, opinie czy orzeczenia składa się w sekretariacie szkoły. Dokumentacja taka jest rejestrowana i przekazywana specjalistom w celu podjęcia odpowiednich kroków i decyzji formalnych. Prosimy bardzo o niezwłoczne dostarczenie ważnej dla edukacji i bezpieczeństwa dzieci dokumentacji.

Informacje o stanie zdrowia lub potrzebach edukacyjnych prosimy o przekazanie wychowawcy.