Dzień Otwarty & On-line Party zapraszamy

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców przyszłych klas pierwszych i “0” na Wirtualny Dzień Otwarty w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu, który odbędzie się w środę 1 kwietnia 2020r.


Wybór pierwszej szkoły dla dziecka to niezwykle ważna kwestia, która może mieć ogromny wpływ na jego dalszą edukację. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki oraz warunkami przyjęcia malucha do szkoły. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o naszej Publicznej Szkole Podstawowej nr 27 w Radomiu.

Nasza Szkoła Podstawowa jest miejscem wyjątkowym. Dokładamy wszelkich starań, by panowała tu serdeczna, przyjazna, życzliwa atmosfera. Oferujemy indywidualne podejście do każdego ucznia, otaczając go życzliwą opieką oraz wsparciem w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu jego zainteresowań. Staramy się stworzyć klimat sprzyjający osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu osobowości. Podejmujemy się również licznych działań na rzecz rozwoju dzieci.

Zapewniamy naszym uczniom:
• wysoko wykształconą, kompetentną kadrę nauczycielską, która zadba o wszechstronny ich rozwój;
• wysoki poziom nauczania według programów uwzględniających obowiązkową na tym etapie nauki podstawę programową kształcenia ogólnego;
• bezpieczny pobyt dziecka w szkole oraz wsparcie jego w trudnych sytuacjach, zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
• pomoc specjalistyczną poprzez zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne oraz gimnastykę korekcyjną;
• wspomaganie procesu kształceniu przy pomocy narzędzi multimedialnych
np. praca z tablicami interaktywnymi;
• udział u w ciekawych projektach edukacyjnych;
• jednozmianowość, która jest atutem naszej szkoły;
• opiekę świetlicy oraz smaczne posiłki w stołówce szkolnej;
• owocną współpracę ze środowiskiem lokalnym i społecznym.
Oferujemy w naszej Placówce liczne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
• plastyczne,
• muzyczne,
• taneczne,
• komputerowe,
• matematyczne,
• teatralne,
• sportowe,
• naukę pływania na basenie.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na wirtualny dzień otwarty Naszej Szkoły.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na stronie
oraz na szkolnym facebooku – www.facebook.com/RadomPsp27

Serdecznie zapraszamy