REKRUTACJA 2021

Szanowni Państwo,
1 marca o godz. 10.00 ruszyła rekrutacja do klas 1 radomskich szkół podstawowych, która potrwa do dnia 17 marca do godz. 15.00.
Rekrutacja odbywa się tylko w formie elektronicznej.
Aby zapisać dziecko do naszej szkoły należy:
1. wejść na stronę: www.oswiatawradomiu.pl, następnie wybrać zakładkę nabory,
2. wybrać opcję: Aplikcaja Nabór do szkół podstawowych,
3. wypełnić wniosek zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,zapamiętać hasło
4. zatwierdzić wniosek w systemie, wydrukować go i podpisać (wymagany podpis obojga Rodziców),
5. wydrukowany i podpisany wniosek przez oboje Rodziców złożyć w szkole w wersji papierowej w podpisanej kopercie w specjalnej urnie znajdującej się przy wejściu do szkoły.
Szczegółowe informacje dot. rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: www.psp27.radom.pl oraz pod nr telefonu  48 344 89 31 lub 509 440 779

Zapraszamy do PSP Nr 27 w Radomiu