Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu.