Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
Rzecznik Praw Ucznia
Członek Samorządu Uczniowskiego
Członek Samorządu Uczniowskiego
Członek Samorządu Uczniowskiego
matematyka
język angielski