ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE, OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu
rok szkolny 2017/2018

 

Zespoły przedmiotowe

zespół humanistyczny

 • Beata Nosek – przewodniczący
 • Beata Jama
 • Izabela Gutkowska
 • Barbara Kobylska
 • Dariusz Łyjak
 • Barbara Skonieczna
 • Wioletta Styczyńska

 

zespół matematyczno-przyrodniczy

 • Bogusława Małek – przewodniczący
 • Joanna Giesko
 • Ewa Skiba
 • Ewelina Dębicka
 • Sławomir Mazgajczyk
 • Ewa Nowak

zespół języków obcych

 • Barbara Markiewicz-Grzelak – przewodniczący
 • Aneta Maciejewska-Pawłowska
 • Anna Krawczyk
 • Jolanta Gromska

zespół wychowania fizycznego

 • Piotr Fidos – przewodniczący
 • Krzysztof Mergalski
 • Anna Zając

zespół techniczno – informatyczny i przedmiotów artystycznych

 • Anna Kaim – przewodnicząca
 • Anna Budzińska
 • Sebastian Weremiuk

edukacja wczesnoszkolna

 • Izabela Rojek

 

Zespoły zadaniowe i opiekunowie organizacji

Zespół ds. Statutu

 • Ewa Nowak
 • Bogusława Małek

Zespół ds. Oceniania Wewnątrzszkolnego

 • Joanna Giesko
 • Ewa Skiba
 • Beata Nosek
 • Izabela Rojek

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

 • Joanna Giesko
 • Beata Nosek
 • Anna Krawczyk
 • Sławomir Mazgajczyk

Zespół ds. wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

 • Bogusława Małek
 • Jolanta Gromska

Zespół wychowawczy i do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Urszula Wróbel
 • Karol Pająk
 • Wychowawcy

Zespół ds. programu wychowawczo – profilaktycznego

 • Karol Pająk
 • Beata Jama
 • Urszula Wróbel
 • Anna Budzińska

Zespół ds. tygodniowego planu zajęć edukacyjnych

 • Sławomir Mazgajczyk
 • Bogusława Małek

Komisja ds. rekrutacji uczniów

 • Anna Kaim
 • Anna Krawczyk
 • Piotr Fidos

Zespół ds. egzaminu gimnazjalnego i diagnoz pedagogicznych

 • Dariusz Łyjak
 • Krzysztof Mergalski
 • Barbara Markiewicz-Grzelak
 • Anna Budzińska

Zespół ds. zapewniania bhp w szkole i pierwszej pomocy

 • Dariusz Chęć – Inspektor ds. BHP
 • Anna Budzińska
 • Piotr Fidos
 • Anna Zając

Zespół ds. promocji szkoły

 • Beata Nosek
 • Ewelina Dębicka
 • Joanna Giesko
 • Sebastian Weremiuk
 • Anna Zając
 • Izabela Rojek

Zespół ds. Planu Pracy Szkoły

 • Barbara Markiewicz-Grzelak
 • Beata Nosek
 • Wioletta Styczyńska

Zespół ds. procedur i regulaminów

 • Ewa Skiba
 • Anna Zając
 • Anna Kai

Zespół ds. dyżurów

 • Barbara Markiewicz-Grzelak
 • Bogusława Małek

Samorząd Uczniowski

Opiekun:

 • Anna Zając
 • Krzysztof Mergalski

Klub Młodzieżowego Wolontariatu

 • Izabela Gutkowska
 • Anna Kaim

Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło LOP

 • Ewelina Dębicka

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

 • Sławomir Mazgajczyk

Szkolna Gazetka  6PRESS

 • Anna Kaim
 • Wioletta Styczyńska

Dziennik elektroniczny

 • Sebastian Weremiuk
 • Anna Kaim

Kronika Szkoły

 • Wioletta Styczyńska
 • Barbara Skonieczna
 • Izabela Rojek

Strona internetowa Szkoły i Facebook

 • Sebastian Weremiuk
 • Barbara Markiewicz-Grzelak
 • Anna Krawczyk

Organizacja  uroczystości szkolnych

nagłośnienie podczas uroczystości szkolnych:

 • Sebastian Weremiuk,
 • Krzysztof Mergalski

Poczet sztandarowy podczas uroczystości sztandarowy

 • Dariusz Łyjak,
 • Krzysztof Mergalski