10 zasad ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji

Warto wiedzieć…

10 zasad ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji

Rozmawiajmy o ochronie prywatności w sieci

 

Liczne aplikacje służą do komunikacji, rozrywki, nauki, a także ułatwiają załatwienie codziennych spraw, poruszanie się czy wspomagają aktywność fizyczną Za korzystanie z wielu „ aplikacji „ naszymi danymi i godzimy się na ich wykorzystanie do różnych celów Warto więc zwracać uwagę m in na to, jakie dane zbierają aplikacje i na co się zgadzamy przy ich instalowaniu oraz przede wszystkim, czy aplikacje i usługi pochodzą z zaufanych i sprawdzonych źródeł.
Poniżej przedstawiamy zbiór 10 najważniejszych wskazówek, o których warto pamiętać podczas instalowania aplikacji oraz po jej zainstalowaniu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony naszej prywatności

Podczas instalowania aplikacji:

 Zwracajmy uwagę, czy twórcy i dostawcy aplikacji wywiązują się z obowiązku informacyjnego Powinni
nas poinformować w sposób przejrzysty i zrozumiały o tym, jakie dane osobowe i na jakich warunkach będą przetwarzać;
 Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszej zgody, musi być ona wyrażona dobrowolnie,
a my musimy mieć świadomość, na co dokładnie się godzimy Pamiętajmy, że przysługuje nam prawo do wycofania zgody w każdym momencie;
 Zapoznajmy się z polityką prywatności aby mieć pełną świadomość, na co się zgadzamy Zwracajmy szczególną uwagę na to, czy dana aplikacja udostępnia nasze dane osobowe innym firmom, z którymi współpracuje;
 Zwracajmy uwagę, do jakich danych osobowych i funkcji telefonu aplikacja będzie mieć dostęp Niektóre
aplikacje domagają się dostępu do informacji o naszej lokalizacji, zdjęć, kontaktów, czy dokumentów, nawet jeżeli nie jest to konieczne do realizacji usługi;
 Jeśli usługi społeczeństwa informacyjnego, takie jak np gry czy aplikacje edukacyjne, są oferowane dziecku bezpośrednio, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia musi wyrazić lub zaaprobować jego rodzic/opiekun prawny;
 W celu ochrony prywatności najmłodszych dzieci, warto korzystać z aplikacji do kontroli rodzicielskiej Dzięki temu każda aplikacja, z której dziecko chciałoby skorzystać, będzie wymagać zgody rodzica/opiekuna prawnego na jej instalację Warto też wspólnie z dzieckiem decydować o wyborze aplikacji oraz omówić ustawienia dotyczące ochrony prywatności.

Po zainstalowaniu aplikacji:

 Decydujmy o ustawieniach, które zapewnią nam możliwie największą ochronę naszych danych Weryfikujmy i personalizujmy ustawienia prywatności w aplikacji, z której już korzystamy, aby ograniczać udostępnianie informacji o nas innym firmom/osobom, czy aplikacjom;
 Zwracajmy uwagę na to, czy aplikacja może mieć dostęp do różnych form płatności Zweryfikujmy,
czy nie zezwoliliśmy aplikacji na dostęp do naszej karty kredytowej lub płatniczej, aby nie obciążać konta niechcianymi wydatkami z powodu nieświadomych zakupów w aplikacji, np w związku z zakupem gier;
 Zwracajmy uwagę na udostępnianie szczególnych kategorii danych, np danych o zdrowiu, i pamiętajmy,
by nie przekazywać takich danych administratorom, jeśli nie jest to konieczne Dane osobowe wymagają szczególnej ochrony, gdyż kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności;
 Regularnie dokonujmy przeglądu zainstalowanych aplikacji pod kątem ochrony naszej prywatności. Kolejne aktualizacje aplikacji mogą wprowadzać nowe ustawienia, dotyczące przetwarzania naszych danych osobowych, które mogą być dla nas niekorzystne.

Wprawdzie zgodnie z RODO, nasza prywatność powinna być domyślnie chroniona w najwyższym stopniu, jednak w praktyce nierzadko jesteśmy narażeni na ryzyko w tym zakresie Coraz częściej słyszymy o szpiegowskich aplikacjach, czy naruszeniach, polegających na wyłudzeniu danych Dlatego pamiętajmy, aby dokonywać regularnego przeglądu zainstalowanych aplikacji i usuwać te, z których nie korzystamy, a także świadomie wybierać te aplikacje, które najmniej ingerują w naszą prywatność.

10 Zasad Ochrony Prywatności Przy Instalowaniu Aplikacji