AKCJA “MISJA-WETERAN, SZANUJĘ I WSPIERAM”

Zapraszamy do udziału w Akcji organizowanej przez Klub 18 bpd „Dom Żołnierza” w Bielsku-Białej.

Już niedługo, 29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Chcemy z okazji tego Święta przekazać weteranom kilka słów wdzięczności za udział w misjach, odwagę, patriotyczną postawę.

Wystarczy napisać list lub samodzielne wykonać kartkę (laurkę) ze słowami podziękowania, docenienia i wsparcia. Można również napisać pozdrowienia dla weteranów na pocztówce ze swojej miejscowości.

Prace należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 7 maja 2021 roku na adres:

Klub 18 bpd “Dom Żołnierza”
ul. Broniewskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

Otrzymane prace zostaną skierowane do Partnerów Akcji, które następnie przekażą je weteranom w kraju oraz tym, którzy obecnie pełnią służbę na misjach.

Przykładowe Listy

List WKU

AKCJA WETERAN