Świadomi rodzice to bezpieczne dzieci – ochrona prywatności w sieci.

Warto wiedzieć…
Świadomi rodzice to bezpieczne dzieci.
Rozmawiajmy o ochronie prywatności w sieci.

Nasze działania w sieci budują naszą cyfrową tożsamość. Decydujący wpływ na ochronę prywatności mają podjęte decyzje i dokonywane wybory, nie tylko młodych użytkowników Internetu, ale również ich rodziców i opiekunów Ważnym wsparciem w procesie nabywania odpowiednich nawyków dotyczących ochrony danych osobowych przez dzieci i młodzież jest rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podczas rozmów z dziećmi, pamiętajmy o podjęciu kilku ważnych kwestii, o których mowa poniżej:

 Budujmy świadomie swoją tożsamość cyfrową, ograniczając liczbę informacji udostępnianych o sobie Należy zwracać uwagę na ochronę swojej prywatności w sieci, ale także prywatności osób bliskich.
 Ograniczajmy się do udostępniania danych, które są niezbędne do skorzystania z usługi czy aplikacji Kontrola naszych danych wymaga pewnej refleksji przed udostępnieniem informacji w mediach społecznościowych, na forach internetowych czy zwykłych stronach WWW, np przy wypełnianiu formularzy, rejestracji do różnych usług czy platform.
 Wszystko co robimy w sieci pozostawia cyfrowe ślady Kiedy korzystamy z Internetu, nie jest możliwe zachowanie pełnej anonimowości Strony internetowe zbierają dane i gromadzą informacje o nas, również w sposób automatyczny m. in. w celach statystycznych.
 Nie publikujmy opinii i komentarzy pod wpływem emocji to również informacje, które mają wpływ
na nasz wizerunek w sieci Nie zawsze możemy sprostować informacje powiązane z naszym nickiem lub/czy adresem IP, gdy są nieprawdziwe lub nieaktualne, albo po prostu je usunąć, mimo że co do zasady przysługuje nam takie prawo.
 Sprawdzajmy domyślne ustawienia prywatności w serwisach, z których korzystamy aby ograniczyć ilość informacji o nas, które będą powszechnie dostępne.
 Sprawdzajmy, kto i jakie informacje o nas gromadzi w przypadku różnych czynności, np korzystania
z aplikacji, robienia zakupów Mamy prawo wiedzieć, kto i dlaczego, a także w jakim celu zbiera i wykorzystuje informacje o nas.
 Stosujmy techniczne zabezpieczania, aby utrudnić dostęp innych osób do urządzeń oraz serwisów
społecznościowych z których korzystamy, np kody pin, silne hasła czy dwuetapowe uwierzytelnienie. Ważna jest również ochrona urządzenia poprzez instalowanie programów zabezpieczających oraz systematyczna aktualizacja aplikacji.
 Sprawdzajmy domyślne ustawienia kamery internetowej bądź mikrofonu w urządzeniach podłączonych do sieci, aby ograniczyć do nich dostęp osobom postronnym bez naszej wiedzy Jednym z rozwiązań jest dezaktywacja kamery czy mikrofonu w menadżerze urządzenia i uruchamianie ich tylko wtedy, gdy będziemy z nich korzystali.
 Ustalajmy wspólnie z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i zwracajmy szczególną uwagę dzieci na zasadę ograniczonego zaufania zarówno do treści zamieszczanych w sieci, jak również osób, poznanych w Internecie.
Ważne jest podejmowanie świadomych decyzji w sieci oraz rozmowa i wsparcie rodziców, którzy mają prawo i obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. 

Porada Świadomi Rodzice To Bezpieczne Dzieci