Chrońmy Perły Bałtyku

Chrońmy Perły Bałtyku

“Chrońmy Perły Bałtyku” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021. Biorą w nim udział uczniowie klas I-III. Podczas zajęć z edukatorami, dzieci poznają skarby Morza Bałtyckiego, jego ekosystem oraz sposoby ochrony i zrównoważonego rozwoju tego akwenu.

Projekt „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” to ogólnopolska wielonarzędziowa kampania edukacyjno-informacyjna, której celem głównym jest podwyższony poziom świadomości społecznej w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego u 535 000 odbiorców bezpośrednich i pośrednich projektu, w szczególności w obszarze istoty, przesłanek i sposobów ochrony, jej znaczenia dla przyszłych pokoleń. Kampania realizowana jest okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r.

PLAKAT Chrońmy Perły Bałtyku

Skarby Bałtyku” marzec 2021

Projektrealizowany przez uczniów klasy VII a w czasie zdalnego nauczania pod opieką nauczyciela geografii Pani Elżbiety Bąk.

Projekt miał za zadanie podnieść poziom wiedzy na temat: Morza Bałtyckiego, ryb w nim żyjących i ich wartości odżywczych. Platforma e-learningowa znajdująca się pod adresem: https://edukacja.naturalniebaltyckie.pl/dostarczała ciekawych materiałów do realizacji zajęć.

Program zajęć opracowany został przez ekspertów tworzących profesjonalne projekty edukacyjne, którzy zadbali o przystępność wiedzy przyswajanej przez dzieci oraz użyteczność i łatwość obsługi samego e-learningu. Merytoryczny zakres powstał przy ścisłej współpracy ze specjalistami
z dziedziny rybactwa, gospodarki morskiej oraz żywienia.

Uczniowie na początek i koniec realizacji projektu wypełniali ankietę, która miała za zadanie sprawdzić przyrost wiedzy uczniów po zajęciach.

Oprócz możliwości zdobycia unikalnej wiedzy podczas zajęć, ważnym motywatorem do realizacji programu była nagroda dla klas objętych Ogólnopolskim Badaniem Wiedzy o Morzu Bałtyckim,
w postaci malowniczo ilustrowanego albumu edukacyjnego „Skarby Bałtyku”.

Wypowiedzi uczniów o projekcie: 

Z: „Uważam, że dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się moja świadomość dotycząca Bałtyku, ryb w nim żyjących oraz postaw, które mogą mieć pozytywny wpływ na stan ekosystemu. Nie miałam pojęcia, że również my, mieszkańcy centralnej Polski mamy wpływ na to, co dzieje się nad Bałtykiem”

C: W czasie zajęć poznaliśmy występujące w naszym morzu gatunki ryb a także dowiedzieliśmy się, jak korzystać dobrodziejstw Morza Bałtyckiego w odpowiedzialny i zrównoważony sposób.”

Opiekun projektu Elżbieta Bąk