Czas rekolekcji

Klasy 1 i 2
Środa 6 marca
godz. 8.45 – 9.30 Msza św. w kościele
godz. 9.45 – 10.45 zajęcia w sali nr 8
godz. 10.45 – 11.30 spotkanie w sali 208

Czwartek 7 marca
godz. 8.45 – 9.30 droga krzyżowa w kościele
godz. 9.45 – 10.45 zajęcia w sali nr 8
godz. 10.45 – 11.30 spotkanie w sali 208

Piątek 8 marca
godz. 8.45 – 9.30 Msza św. w kościele
godz. 9.45 – 10.45 zajęcia w sali nr 8
godz. 10.45 – 11.30 spotkanie w sali 208

Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami /zaprowadza do kościoła
a następnie do szkoły, sprawuje opiekę podczas zajęć w sali
oraz spotkania w sali 208
Świetlica w czasie trwania rekolekcji sprawuje opiekę nad dziećmi tak jak każdego dnia.

Klasa 5
Środa 6 marca
godz. 9.45 – 10.30 Msza św. w kościele
godz. 10.45 – 11.30 spotkanie w sali 208
godz. 11.35 – 12.20 zajęcia w sali nr 207

Czwartek 7 marca
godz. 9.45 – 10.30 Nabożeństwo pokutne i spowiedź św. w kościele
godz. 10.45 – 11.30 spotkanie w sali 208
godz. 11.35 – 12.20 zajęcia w sali nr 207

Piątek 8 marca
godz. 9.45 – 10.30 Msza św. w kościele
godz. 10.45 – 11.30 spotkanie w sali 208
godz. 11.35 – 12.20 zajęcia w sali nr 207

Klasa 3 gimnazjum

Środa 6 marca
godz. 10.45 – 11.30 Msza św. w kościele
godz. 11.35 – 12.30 spotkanie w Oratorium
godz. 19.00 Droga krzyżowa /kościół

Czwartek 7 marca
godz. 10.45 – 11.30 nabożeństwo pokutne i spowiedź
godz. 11.35 – 12.30 spotkanie w Oratorium
godz. 19.00 spotkanie modlitewne /kościół

Piątek 8 marca
godz. 10.45 – 11.30 Msza św. w kościele
godz. 11.35 – 12.30 spotkanie w Oratorium
godz. 19.00 spotkanie modlitewne /kościół
* spotkania modlitewne o godz 19.00 dla chętnych