,,CZYTAM Z KLASĄ’’ CZYLI LEKTURKI SPOD CHMURKI

,,CZYTAM Z KLASĄ’’ czyli Lekturki spod chmurki 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III 

Koordynatorzy: 

Anna Mamerska 

Milena Tęcza- Bilska 

 

Cele projektu: 

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, 
  • rozwijanie aktywności czytelniczej, 
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 
  • integracja zespołu klasowego, 
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.