Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

20 grudnia 2019 r.

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

8 kwietnia 2020 r.

12 czerwca  2020 r.

W tych dniach uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach  opiekuńczo – wychowawczych  organizowanych na terenie szkoły.