DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM SZLACHETNEJ PACZKI

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce.  Rokrocznie akcji poświęca się wielu wolontariuszy, darczyńców – ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los bliźnich w ciężkim momencie życia. Jak można przeczytać na stronie stowarzyszenia: Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Szukamy ludzi, których dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość. Naszym ideałem jest dotarcie do Rodzin w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu, gdy nastąpiło w ich życiu załamanie. Pomagamy innym tak, jak sami byśmy chcieli, by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda.

12 i 13 grudnia 2020 roku był już 20 Weekendem Cudów w historii Szlachetnej Paczki. Potrzebujący otrzymali wsparcie, którego tak bardzo im brakuje. To właśnie dzięki takim ludziom jak Państwo, wszystkim, którzy choćby najmniejszym darem podzielili się ze słabszymi, świat staje się lepszy. Nasza szkolna Rodzina, której pomagaliśmy, dostała wszystko to, czego potrzebowała. To dzięki Wam mogliśmy spełnić Ich marzenia.

Dzięki Szlachetnej Paczce nadal otwieramy się na innych, słuchamy, angażujemy się w pomoc, dostrzegamy, że mamy szczęście, którym możemy podzielić się z innymi. Paczka nadal zbliża i jest pretekstem do mądrego spotkania, rozmowy i refleksji, nie tyko twarzą w twarz. Pozwala nam też zobaczyć, że dzielenie się szczęściem wcale nie powoduje, że mamy go mniej – pomaganie daje go mnóstwo również nam samym! – twierdzą Organizatorzy i nie sposób się z nimi nie zgodzić.

DZIĘKUJEMY CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, KTÓRA ZAANGAŻOWAŁA SIĘ W SZLACHETNĄ PACZKĘ – DARCZYŃCOM, ORGANIZATOROM, WOLONTARIUSZOM ZA WIELKIE SERCE I DOBROĆ.