Nasi uczniowie na laboratoriach w “Koperniku”

Uczniowie klas 2 i 3 naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Laboratorium chemiczne, biologiczne i fizyczne oraz laboratorium robotyczne to miejsca wyjątkowe. W kilkuosobowych zespołach, pod okiem specjalistów nasi uczniowie samodzielnie wykonywali niezwykłe doświadczenia. Podczas zajęć odkrywali w sobie pasje, o jakie się nawet nie podejrzewali !

W laboratorium biologicznym „Pokaż, kotku, co masz w środku” uczniowie dowiedzieli się min. dlaczego nasze ciała nie są przezroczyste? Czy możemy zajrzeć do wnętrza narządów bez użycia skomplikowanych technik? Okazuje się, że tak! Pozwala nam na to optyczne oczyszczanie tkanek, które zrewolucjonizowało nauki biologiczne. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak to możliwe że serce, płuca czy wątroba stają się przeźroczyste. Dzięki temu poznali ich budowę oraz szczegóły anatomiczne. Przekonali się też, jak przeźroczystość pomaga w badaniach naukowych oraz zobaczyli pierwsze organizmy eukariotyczne, które zostały zmodyfikowane genetycznie — nicienie glebowe Caenorhabditis elegans. Biologia to nauka o życiu . Dlaczego więc warto zajmować się biologią? Przede wszystkim, żeby lepiej zrozumieć samych siebie – przecież każdy z nas jest organizmem żywym!

W laboratorium chemicznym „Analityczne rozterki” uczniowie poznali jedną z najczęstszych metod badania próbek jaką jest analiza chemiczna. Przeprowadzili eksperymenty i wykonali odpowiednie pomiary po to, aby rozwiązać pewną zagadkę kryminalną. Wcielili się w laborantów i przeanalizowali próbki pozwalające ustalić przyczynę zatrucia Stefana. Okazuje się, że z pozoru trudna i niezrozumiała nauka jaką jest chemia otacza nas zewsząd i towarzyszy przy najprostszych czynnościach: przy pieczeniu ciasta, wrzucaniu cytryny do herbaty czy modelowaniu włosów.

Laboratorium fizyczne „Obudzić Krakena” – na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, jakie prawa fizyki pomagają trafiać do celu. Sprawdzili, co wpływa na zasięg rzutu ukośnego i jaka wiedza matematyczna jest potrzebna artylerzystom. Dlaczego fizyka jest fajna? Bo pozwala wszystko zmierzyć, opisać i zrozumieć dlaczego coś się stało. Dzięki niej możemy przewidzieć wszystkie zjawiska, które zachodzą wokół nas (jeśli oczywiście mamy odpowiednią ilość danych początkowych). Jest kluczem do zrozumienia świata. Dlaczego nie należy bać się fizyki? Bo jest logiczna. Każde zjawisko fizyczne w tych samych okolicznościach zachodzi zawsze w ten sam sposób i jeśli mamy odpowiednie dane możemy przewidzieć jego efekt. Nie ma w niej niedomówień. Nie ma zjawiska, którego nie dałoby się opisać językiem fizyki.

Laboratorium robotyczne „ Pod ciśnieniem” – na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę ma powietrze w przemyśle, a także jak projektować, montować i sterować układami zasilanymi sprężonym powietrzem. Podczas zajęć w labie robotycznym rozwijamy zdolności techniczne (budujemy roboty), informatyczne (tworzymy algorytmy), pogłębiamy wiedzę z matematyki (poznajemy czym jest geometria) i z fizyki (dowiadujemy się, jak działają np. czujniki oraz serwomechanizmy), zachęcamy do kreatywności. Robotyka to multidyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy w sobie informatykę, matematykę, fizykę i technikę.