Nauczyciele oczami uczniów

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny pt: „Nauczyciel w oczach dziecka”. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Powstało 18 przepięknych prac.

Celem konkursu było:

 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy nauczyciela oraz zwrócenie uwagi na jej znaczenie w życiu społeczeństwa,

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórczych umiejętności dzieci,

 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,

 • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,

 • zachęcanie do samodzielności, wytrwałości oraz cierpliwości podczas wykonywania pracy,

 • rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – uczniowie klas I – III,

 • II kategoria – uczniowie klas IV – VII

W kategorii uczniów klas I- III :

 • I miejsce: Antonina Maj – kl. II a

 • II miejsce: Maja Majewska – kl. III b

 • III miejsce: Zosia Gaca – kl. I a

 • Wyróżnienia :

Maksymilian Burzyński – kl. II a

Hanna Siebyła – kl. I d

Nikola Walczak – kl. I a

Maria Podsiadło – kl. III b

Liliana Machnio – Kułaga – kl. I c

Antonina Kulak – kl. I c

Nela Jączyńska – kl. I c

Bartosz Wolak – kl. II a

Julia Koptas – kl. I c

W kategorii uczniów klas I- III :

 • I miejsce: Marcel Szczepanowski – kl. VII a

 • II miejsce: Wiktor Niemczyk – kl. VI a

 • III miejsce: Nina Tużnik – kl. VI a

 • Wyróżnienia:

Patryk Pacyna – kl. IV a

Oliwia Taborska – kl. V a

Lena Cebulska – kl. IV b

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych z inicjatywy SU!!