Nie pal przy mnie, proszę

 

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” 

W naszej szkole jest realizowany program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu 

Założenia programu: 

– Program przeznaczony jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej. 

– Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. 

– W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci. 

– Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. 

Szczegóły programu na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. 

Klaudia Szczęsna – koordynator programu