Oświadczenia

Szanowni Rodzice,

Prosimy o pobranie zamieszczonych poniżej oświadczeń, uzupełnienie i dostarczenie do szkoły do dnia 1 września 2020 r. W przypadku braku możliwości wydruku oświadczeń dostępne są one również w sekretariacie szkoły.

Oświadczenia dla wszystkich uczniów szkoły:

Na oświadczeniach prosimy wpisać w lewym górnym rogu imię i nazwisko dziecka.

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA UCZNIA

OSWIADCZENIE I ZGODA NA MIERZENIE TEMPERATURY PODCZAS PANDEMII

Oświadczenia dla nowych uczniów szkoły:

OŚWIADCZENIE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

OSWIADCZENIE I ZGODA NA USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI ZA POMOCĄ MODUŁU WIADOMOŚCI DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW W SPRAWIE NAUKI RELIGII I ETYKI