Patriotyczne Świętowanie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27 w Radomiu

Wychowanie patriotyczne jest ważnym elementem życia szkoły.  Szczególną okazją do podejmowania aktywności w tym zakresie jest Narodowe Święto Niepodległości. W  tym szczególnie ważnym dla naszej szkoły roku – w którym z Publicznego Gimnazjum nr 6 przekształciliśmy się w szkołę podstawową podjęliśmy szereg działań, które odbywały się przez cały tydzień poprzedzający Święto. Przedszkolaki z oddziałów 5b, 6a i 6b filii Publicznego Przedszkola nr 3 poznawały symbole narodowe wykonując rysunki, wyklejając godło, flagę, słuchając opowieści swoich pań o historii państwa polskiego. Klasy pierwsza i czwarta oraz klasy gimnazjalne uczestniczyły w grze szkolnej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu. Każdego dnia otrzymywali zadania do realizacji, które po rozwiązaniu przekazywali przewodniczącemu SU. Na lekcjach techniki przygotowywali kotyliony, w ramach muzyki i zajęć artystycznych ćwiczyli śpiewanie pieśni patriotycznych. Lekcje języka polskiego, historii i godziny wychowawcze poświęcone były różnym zagadnieniom z dziejów naszego kraju oraz kształtowaniu postaw patriotycznych. Uczniowie mieli też możliwość pogłębienia i utrwalenia, swojej wiedzy na temat historii Ojczyzny w ramach działania kawiarenki „U Naczelnika”, gdzie przy herbacie i cieście było miejsce na patriotyczne śpiewy, gry
i zabawy.

Uwieńczeniem podjętych działań był przemarsz społeczności szkolnej ulicami osiedla pod Dąbek Katyński znajdujący się na terenie naszej szkoły – posadzony w 2010 roku, poświęcony pamięci radomianina Kazimierza Kaszewskiego zamordowanego w Katyniu w 1940 r. Na czele pochodu szły oddziały przedszkolne z pięknie wyeksponowanymi, samodzielnie wykonanymi kotylionami, za nimi uczniowie klasy pierwszej i czwartej, dalej kolejno drugie i trzecie klasy gimnazjum. Uczniowie nieśli powiewające na wietrze flagi i  transparenty z patriotycznymi hasłami. Pod Dębem dyrektor szkoły Aneta Maciejewska-Pawłowska wraz z przedstawicielami SU odczytała Apel Poległych. Dzieci
i młodzież złożyli przy kamieniu kwiaty, zapalono znicze. Następnie na sali gimnastycznej uczestniczyliśmy we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursów na najciekawszy plakat, kotylion i hasło patriotyczne, nagrodzono zwycięzców specjalnie na ten cel przygotowanymi dyplomami. Wierzymy, że ta forma świętowania pomogła naszym dzieciom i młodzieży w zrozumieniu wydarzeń ważnych w historii naszej Ojczyzny
uświadomieniu odpowiedzialności za dar niepodległości. Podjęty trud wychowania do świętowania jest wspaniałym początkiem do radosnego przeżywania obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości już za rok.

 

Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.