Powszechna nauka pływania

W roku szkolnym  2018/2019  klasa IIA przystąpiła do programu “Powszechna Nauka  Pływania”. Obok  aspektów  edukacyjnych  program  ma  przede  wszystkim  charakter  profilaktyczno – zdrowotny. Główne  cele  realizacji  programu:

– Oswajanie się z wodą przez uczestników, nabycie i opanowanie podstaw pływania oraz ich doskonalenie;

– Przekazanie wiadomości dotyczących bezpiecznego zachowania na basenie           i  akwenach;

– Profilaktyczno – leczniczy m.in. zapobieganie powstawaniu ewentualnych wad postawy i skrzywień kręgosłupa w czasie pływania i ćwiczeń w wodzie;

– Sportowy m.in. kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Uczniowie klasy IIA są już po pierwszych zajęciach na basenie i bardzo im się nauka pływania podoba.