Procedura korzystania z biblioteki w czasie pandemii.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej od 1 września 2020 r. w czasie trwania pandemii Covid19

  • Po wejściu do pomieszczenia biblioteki należy każdorazowo zdezynfekować ręce.
  • W bibliotece mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
  • Biblioteka została podzielona na dwie strefy – strefę obsługi czytelnika i strefę czytelni.
  • W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie dwóch czytelników, po jednym w wyznaczonej strefie.
  • Uczniowie nie mogą samodzielnie poruszać się między regałami. Książki podaje bibliotekarz.
  • Zwracane książki umieszczane są w specjalnym pojemniku i przechowywane są w  nim przez okres 2 dni kwarantanny.
  • Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone
    (co najmniej raz w ciągu godziny) i dezynfekowane.