Procedura zwrotu książek i podręczników do biblioteki

Od 15 czerwca zaczynamy zbierać podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki szkolnej. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku 15.06.2020 r. do piątku 19.06. 2020 r. w godz. 10 – 13. Prosimy o zwrot podręczników zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura zwrotu podręczników/książek do biblioteki szkolnej.

1. Zwrot książek i podręczników odbywa się w dniach 15 – 19 czerwca 2020 r. w godz. 10 – 13 w bibliotece szkolnej (jeżeli zwrot w ww. godzinach będzie niemożliwy, książki i podręczniki można zostawić na portierni,  zgodnie z podanymi zasadami).
2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników/książek powinien być w maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach.
3. Podręczniki powinny być zwracane w kompletach, bez: foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, pogiętych lub rozdartych kartek. Należy je w razie potrzeby wyczyścić, podkleić, wyprasować pozaginane kartki itp. Okładki z przyklejonymi do książki brzegami należy pozostawić (pozostałości kleju powodują, że kartki się sklejają i niszczą przy próbie rozdzielenia).
4. Podręczniki powinny być zapakowane w przezroczystej reklamówce z kartką w dwóch egzemplarzach (jeden w reklamówce, drugi dla nauczyciela bibliotekarza) zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasa,
– tytuły podręczników  np. Podręcznik cz. 1, Matematyka cz. 2
– data i podpis rodzica/opiekuna prawnego.
Podręczniki powinny być zapakowane w przezroczystej reklamówce + oddzielnie jeden egzemplarz kartki z w/w informacjami dla nauczyciela.
5.  Klasy 1, 2 i 3 oddają tylko podręczniki – 7 szt. (podręcznik cz. 1, 2, 3, 4, matematyka cz. 1,
2, język angielski z płytą (jeżeli płyta uległa zniszczeniu lub zaginęła, należy ją skopiować
we własnym zakresie).
Klasa 6 również oddaje tylko podręczniki – 10 szt. (j. polski, matematyka, biologia,
geografia,  historia, informatyka, muzyka, plastyka, technika, j. angielski z płytą).
6.   Innych książek/lektur nie wkładamy do reklamówki z podręcznikami,  lecz odkładamy
w  miejscu wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza.
7.    Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego
zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia  zniszczenia / zgubienia / niezwrócenia
podręcznika, rodzic/opiekun prawny po otrzymaniu informacji z biblioteki, zobowiązany
jest do dostarczenia nowego egzemplarza.
8.    W przypadku zagubienia/zniszczenia/zalania podręcznika uczeń powinien mieć ze sobą
odkupiony podręcznik. W przypadku, gdy rodzic nie zdoła odkupić podręcznika w
ustalonym terminie, powinien do 24 czerwca b.r. dostarczyć do biblioteki szkolnej pisemne
oświadczenie – zobowiązanie do zwrotu podręcznika w dniu 2 września b.r.
9.     Oddane podręczniki zostaną poddane kwarantannie.
10.    Podręczników/książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami
dezynfekcyjnymi.