REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 1 marca 2023 roku.

Poniżej publikujemy uchwałę Nr 461/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz zarządzenie Nr 4226/2023 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała Nr 461/2017 Rady Miejskiej w Radomiu

Zarządzenie Nr 4226/2023         

Harmonogram rekrutacji na rok 2023/2024