Rozpoczęcie Roku w PSP27

To dla nas wszystkich szczególny dzień. Dziś stając się szkołą podstawową przywitaliśmy w naszych murach klasę pierwszą i klasę czwartą. Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie nam powierzyliście Państwo swoje dzieci. Całą naszą wiedzą i doświadczeniem postaramy się podzielić z naszymi nowymi uczniami, tak jak robiliśmy to dotychczas z każdym uczniem naszej szkoły. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania zamieszczamy małą fotogalerię z rozpoczęcia klas młodszych oraz kilka zdjęć z rozpoczęcia klas gimnazjalnych.