Szkolny Konkurs Plastyczny “Polska – to brzmi dumnie!”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu  

Zaprasza do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem:  

 

“Polska – to brzmi dumnie!” 

 

 • Organizatorzy:  
  • Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu. 
  • Osoby do kontaktu: mgr Sylwia Kapciak, mgr Monika Weremiuk.
 •  Tematyka konkursu:  
  • Przedmiotem konkursu są prace plastyczne o tematyce patriotycznej, nawiązujące do symboli i wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. 
 • Cele konkursu:  
  • Rozwijanie postaw patriotycznych wśród uczniów. 
  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno.  
  • Promowanie talentów plastycznych. 
  • Rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.  
  • Rozwijanie twórczej aktywności oraz wyobraźni plastycznej. 
 • Adresaci konkursu:  
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu. 
 • Warunki konkursu: 
  • Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej na podany wyżej temat. 
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną. 
  • Prace powinny zostać wykonane indywidualnie oraz samodzielnie, prace grupowe nie będą oceniane. 
 • Technika wykonania prac: 
  • Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice: malarskiej, graficznej, rysunkowej, mieszanej itp.  
  • Dopuszczalny format pracy: A4, A3.  
  • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane:  
   • Imię i nazwisko ucznia, 
   • Nazwa klasy. 
 • Inne ważne informacje: 
  • Prace należy dostarczyć do organizatorów bądź do wychowawcy klasy w terminie do 4 listopada.  
  • Komisja powołana do oceny prac będzie brała pod uwagę zgodność pracy z ideą konkursu, technikę wykonania, pomysłowość oraz wyraz artystyczny. 
  • Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w kategorii kl. I-III oraz w kategorii kl. IV-VI. Przyznane zostaną też wyróżnienia.  
  • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs prac w celu promowania konkursu plastycznego  
  • Dostarczenie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz akceptacją publikacji danych osobowych autora w materiałach dotyczących konkursu plastycznego.