Szlachetna paczka

W sobotę 8 grudnia odbył się finał akcji „Szlachetna Paczka”. Dzięki ogromnej życzliwości rodziców, zaangażowaniu uczniów i wychowawców, pomocy nauczycieli udało się nam po raz drugi współuczestniczyć w tak ogromnym przedsięwzięciu
i odpowiedzieć na potrzeby innych.

Dziękuję wszystkim za pomoc i za okazane serce!

Aneta Maciejewska-Pawłowska