Wioletta Styczyńska

Bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego. Często można mnie spotkać w czytelni multimedialnej.