TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W dniach 21.10-25.10.br.  zorganizowano w naszej szkole TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA, czyli wiele przedsięwzięć, celem których było przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie wśród uczniów właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia: w domu, szkole, w drodze do szkoły oraz w czasie wolnym, a także przybliżenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, rozwijanie tolerancji i właściwych postaw prospołecznych. Uczniowie uczestniczyli w tematycznych prelekcjach prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną, pracownika BHP, wychowawców i nauczycieli. Zorganizowano pokaz filmów o tematyce bezpieczeństwa, zagrożeń i przeciwdziałania im, odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu oraz zajęcia z wczesnej profilaktyki uzależnień. W ramach działań związanych z bezpieczeństwem przeprowadzono również  wśród najmłodszych pokazy ratownictwa medycznego (ułożenia w pozycji bocznej bezpiecznej) oraz zostały przypomniane numery alarmowe służb ratowniczych. Uczniowie na zajęciach plastycznych wykonywali sygnalizatory świetlne.

Głównym celem realizacji programu był wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród dzieci i ich rodziców, ochrona przed zagrożeniami. Staraliśmy się, aby nasi uczniowie nabyli wiedzę o bezpieczeństwie, zdrowiu oraz nauczyli się umiejętności niezbędnych dla kształtowania właściwych postaw i zachowań.