Kartka dla Powstańca

Nasza Szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do Programu „BohaterON – włącz historię!” To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie organizacje: Fundację ROSA i Fundację SENSORIA, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii, jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Dzięki tej akcji wiedza na temat tamtych wydarzeń, świadomość ich znaczenia oraz emocjonalny wymiar osobistych wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego trafia do młodego pokolenia Polaków.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie, uczniowie mogli poznać historię Powstania Warszawskiego. Dla najmłodszych przeznaczona jest „Kartka dla Powstańca”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie im symbolicznych kartek.

Po przeprowadzeniu zajęć o tematyce Powstania Warszawskiego, uczniowie wspólnie z rodzicami, a także dziadkami i innymi członkami rodziny wykonywali kartki dla Powstańców. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do akcji, z radością przygotowywały laurki dla Powstańcó.

Akcja ta ma szczególne znaczenie, ponieważ nieubłaganie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.