Tydzień Edukacji Globalnej

W dniach 16 – 20 listopada 2020 grupa uczniów z klasy 7A w składzie:

Cezary Kornacki, Mateusz Marciniak, Wiktor Pytka oraz Bartosz Tarkowski

wzięli udział w Festiwalu internetowym z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go zorganizowanym przez CEO.

Ten międzynarodowy tydzień poświęcony globalnym wyzwaniom to ogólnoeuropejska inicjatywa zapoczątkowana w 1999 roku przez Centrum Północ-Południe działające przy Radzie Europy. Udział w TEG to możliwość włączenia się do globalnej akcji i wspólnego zmieniania świata na lepszy!

Do udziału zgłosiło się ponad 100 zespołów z całej Polski, które wspólnie odkrywały wyzwania globalne i inspirowały się ciekawymi rozwiązaniami.

Festiwal odbywał się na dwóch platformach:

 https://festiwal.ceo.org.pl/wirtualny-festiwal-tydzien-edukacji-globalnej-2020-z-ceo 

https://globalna.padlet.org/1/TEG_CEO1

Zadania, które młodzież miała do wykonania miały na celu zainspirowanie i pogłębienie jej wiedzy na temat współzależności globalnych.


Dzień 1 (poniedziałek) Stop nierównościom!
 
Zadania dotyczyły drastycznych nierówności na świecie Młodzież poznała cele Zrównoważonego Rozwoju i wspólnie z innymi zaangażowanymi ludźmi, instytucjami oraz organizacjami mogła podjąć działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich. 

Dzień 2 (wtorek) Zmiana klimatu 

Tego dnia młodzież zdobyła wiedzę na temat przyczyn i skutków zmiany klimatu. Zaplanowali aktywności dla siebie i swojej rodziny a także działania na rzecz klimatu, w które będzie się mogła włączyć szkoła.

Dzień 3 (środa) Migracje 

W tym dniu odpowiadali na pytanie “Po co sięgać do osobistych opowieści migrantów i migrantek oraz opowiadania historii?”, “Czym taka opowieść różni się od tego, co możemy o nich przeczytać w mediach tradycyjnych i społecznościowych?”.  W ramach jednego z zadań przyglądali się, jak migranci z różnych stron świata zmieniają Naszą społeczność lokalną. 

Dzień 4 (czwartek) Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój  

Ostatni dzień festiwalu poświęcony był zagadnieniom związanym z troską o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Wspólnie przyjrzeli się, kto zmienia świat na lepsze oraz jakie mamy związane z tym plany. Zastanowili się, kto jeszcze może wpływać na losy środowiska oraz ludzi i czy każdy z nas ma równe możliwości działania?

W ramach Festiwalu internetowego odbyło się webinarium poświęcone temu, jak dziennikarze i dziennikarki mogą odpowiadać na globalne wyzwania. “Czy słowem można zmienić świat?”

Dzięki Festiwalowi młodzież mogła:

 poznać grupy projektowe z całej Polski, 

 przećwiczyć umiejętność współpracy w grupie na odległość, wykonać konkretne działania,
które zwiększały poczucie sprawstwa, 

  poczuć pozytywne emocje dzięki formie nauki poprzez zabawę,

wzmocnić wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wyzwaniach globalnych

kształtować ważne kompetencje kluczowe – krytycznego myślenia, komunikacji oraz
postawy solidarności i odpowiedzialności.

Dziękuję za zaangażowanie:

Opiekun grupy Elżbieta Bąk