TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

             Od 16 do 20 listopada grupa uczniów klasy 7 w składzie: Mateusz Marciniak, Bartosz Tarkowski, Cezary Kornacki i Wiktor Pytka bierze udział w Festiwalu internetowym z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Do udziału zgłosiło się ponad 100 zespołów z całej Polski, które wspólnie odkrywają wyzwania globalne i inspirują się ciekawymi rozwiązaniami.

Festiwal odbywa się na dwóch platformach:

Młodzież, która bierze udział w Festiwalu, komunikuje się zdalnie z nauczycielem opiekunem na platformie TEAMS, zadania rozwiązywane są wspólnie.

Zadania opracowane przez CEO na każdy dzień są inne. Mają one na celu zainspirowanie młodzieży i pogłębienie jej wiedzy na temat współzależności globalnych. W zabawie nie będzie przegranych, wszyscy zwyciężają, a główną nagrodą będzie poszerzenie perspektywy i zdobycie wiedzy. 

W ramach Festiwalu internetowego odbędzie się również webinarium poświęcone temu, jak dziennikarze i dziennikarki mogą odpowiadać na globalne wyzwania. “Czy słowem można zmienić świat?” – w piątek 20 listopada o godzinie 15:00.

Elżbieta Bąk

Fot. źródło: www.teg.edu.pl