Tydzień Patriotyczny

Harmonogram działań i organizacji “Tygodnia Patriotyzmu”

poniedziałek – środa: gra edukacyjna (każda klasa otrzyma zadanie do wykonania w poszczególne dni dostarczone przez Dawida Masiarza)
czwartek: apel na II piętrze wg porządku:
g.9.45 kl. 1, 4
g.10.40 – kl. drugie
g.11.35 kl.trzecie
Po prezentacji każda klasa otrzyma zadanie do wykonania cd gry edukacyjnej
piątek -cała szkoła
g.9.45 – zejście do szatni, przemarsz wokół szkoły wg porządku (p.Zając, Mergalski, Fidos) kl. 1, 4, II gimnazjum, III gimnazjum pod opieka nauczycieli uczących
Apel Poległych
sala gimnastyczna
Prosimy, aby każda klasa przygotowała 5 plakatów i 5 haseł o tematyce patriotycznej oraz kotyliony dla każdego ucznia – termin do czwartku
W piątek obowiązuje strój galowy. Każdy uczeń musi mieć kotylion. Każda klasa powinna mieć flagi, transparenty, biało-czerwone kwiaty.
Od środy do piątku w sali 10 będzie otwarta kawiarenka. Zapisy i informacje u p. Gutkowskiej

 

Konkurs na plakat z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada

Plakat może być wykonany w programie graficznym Paint i wydrukowany na kolorowo na kartce A4 oraz może być wykonany ręcznie na brystolu formatu minimum A3
Powinien zawierać:
hasło informujące o święcie
ilustrację dostosowaną do święta
Można się inspirować różnymi rodzajami sztuk plastycznych (impresja, kubizm, abstrakcjonizm itp.)
Prace, które wzbudzą podejrzenie plagiatu (cudze wykonanie) zostaną odrzucone.

Prace oddajemy do 8  listopada do pani Anny Kaim i pana Sebastiana Weremiuka.
Najładniejsze prace zostaną nagrodzone ocenami celującymi, uwagami pozytywnymi oraz będą przedstawione na okolicznościowej wystawie, opublikowane w szkolnej  gazetce i  stronie internetowej szkoły.
Praca najlepsza z najlepszych zostanie nagrodzona dyplomem i upominkiem wręczonym podczas szkolnych obchodów tego święta.

Proszę o zachęcenie uczniów i wyegzekwowanie wywiązania się z  zadania.

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu  na Najpiękniejszy Kotylion Niepodległościowy

1. Organizator konkursu PSP nr 27 w Radomiu

Cele konkursu:

– kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych
– budzenie poczucia odpowiedzialności za pamięć historyczną, tak ważną
w życiu każdego narodu posiadającego swoje odwieczne korzenie
– popularyzacja wśród dzieci pamięci o świętach narodowych

3. Zasady konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy I i IV szkoły podstawowej
oraz klas drugich i trzecich gimnazjum.
Wykonane kotyliony winny mieć dołączoną karteczkę z imieniem, nazwiskiem
i klasą autora.
Prace należy składać do 9 listopada 2017r./czwartek/ u pani Anny Kaim lub Izabeli Gutkowskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2017r., na uroczystości z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

4. Technika wykonania:

Technika wykonania prac jest dowolna: papier, włóczka, filc, wstążka itp.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

 

Kawiarenka u Naczelnika

Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariatu zapraszają serdecznie do “Kawiarenki u Naczelnika”, gdzie w atmosferze radości i wdzięczności za odzyskanie Niepodległości czekają Cię liczne atrakcje:
-smaczne ciasteczko
– gorąca herbata
– spotkanie z historią
– przyjemna muzyka
– konkursy z nagrodami
– miła obsługa
-oraz prezent niespodzianka

Kawiarenka otwarta będzie w dniach 8, 9 listopada  we wcześniej ustalonych godzinach. Zainteresowane osoby bądź klasy  proszone o kontakt z p. I. Gutkowską..
Uwaga: liczba miejsc w kawiarence ograniczona.
Bilet wstępu w cenie 2, 00 zł od osoby można zakupić w szkolnej bibliotece
oraz u  p. I. Gutkowskiej i p. A. Kaim codziennie od dnia 6 listopada 2017 r.
Prosimy o sprawną rezerwację miejsc, gdyż ich liczba ograniczona.
organizatorzy przewidują zniżki cen wejściówek dla zespołów klasowych .
Do wspólnego świętowania
ZAPRASZAMY