Uroczystość nadania PSP Nr 27 imienia Szarych Szeregów

27 września, to szczególna data – w dniu powołania Szarych Szeregów, odbyła się uroczystość Nadania Imienia i sztandaru naszej szkole.
Od tej daty oficjalnie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Radomiu nosi imię Szarych Szeregów oraz ma swój sztandar.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele MB Królowej Świata pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka, który poświęcił sztandar.
Następnie w szkole został odśpiewany hymn państwowy i odbyło się przekazanie sztandaru na ręce młodzieży szkolnej, która złożyła uroczyste ślubowanie.
Koncert przygotowany na tę okoliczność pod kierunkiem pani dyrektor Małgorzaty Balickiej, przybliżył nam funkcjonowanie Szarych Szeregów.