ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Samorząd Uczniowski zakończył akcję zbiórki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za aktywny udział w zbiórce.

                                                                                                 Anna Zając – opiekun SU