ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

,,ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIAZANIE” 

PROFILAKTYKA PALENIA TYTONIU KLASA 4-6 

 

Przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych, uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia NIE 

 

Najważniejsze stwierdzenia wynikające z wdrożonego programu: 

1.Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych i umiejętności uczniów.  

2.Uczniowie są bardzo zainteresowani przekazywanymi treściami w scenariuszach zajęć, co jest ogromnie istotne z punktu widzenia ewaluacji i wyników. 

3.Grupa porównawcza wykazuje niższy poziom wiedzy na temat wszystkich problemów nikotynizmu. Potwierdzone to zostało w testach wyjściowych i końcowych. 

4.Uczniowie wykazują duże umiejętności w demonstrowaniu zachowań asertywnych.5.Uczniom odpowiada forma dramy w wykonywaniu przeprowadzonych ćwiczeń. 

 6.Zaobserwowano tendencje, do odtwarzania w innych sytuacjach zachowań asertywnych. Istnieje w związku z tym szansa, że utrwalone poprzez powtarzanie ćwiczeń tendencje przekształcą się w umiejętności, które pozwolą dzieciom w przyszłości wykazywać wobec innych postawę zrozumienia, życzliwości, tolerancji z zachowaniem swych przekonań i pra-wa do własnej decyzji. 

7.Zdaniem autorów, wdrażanie programów profilaktyki palenia tytoniu powinno odbywać się jak najwcześniej. 

 

Realizacja : psycholog- Karol Pająk, tylko klasa 6 , drugi okres do końca maja