ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM – APEL MOPS

PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW

NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI Z TERENU

 MIASTA  RADOMIA !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu –

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma możliwości zostać adoptowanym, marzącego o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo – wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla  tych dzieci szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka. Jeśli dziecko znajduje się w rodzinie spokrewnionej, kwota ta wynosi 694 złotych miesięcznie, w pozostałych przypadkach wysokość świadczenia to 1052 złote na miesiąc. Każda rodzina zastępcza otrzymuje także dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł. Ponadto osoby pełniące funkcje zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują stałe wynagrodzenie oraz umowę o pracę.

Rodziny zastępcze nie są pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwego domu. Możesz im pomóc, jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą, bądź rozważasz taką możliwość – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu udzieli wszelkich informacji dotyczących tego tematu.

 

Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dzieci do swojej rodziny, a także zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego, zapraszamy do siedziby:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

  1. Limanowskiego 134, pokój 305 (III piętro)

tel. 48 360 88 29

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

tel. kom. 601 080 344

www.mops.radom.pl

Zostań rodzicem zastępczym

Najważniejszym zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Nawet najlepsze placówki nie zastąpią dzieciom rodziny i domu. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych.

Rodzina zastępcza to nie adopcja! – dziecko może wrócić do swojej rodziny naturalnej.

Oferujemy:

  • dobre warunki płacowe,
  • stałe zatrudnienie,
  • stałe wsparcie finansowe na utrzymanie powierzonego dziecka,
  • stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania oraz bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

Jeżeli masz predyspozycje do opieki nad dziećmi i Twój stan zdrowia pozwala na to, dysponujesz odpowiedniemi warunkami mieszkaniowymi, jesteś osobą w związku małżeńskim lub osobą samotną, godną zaufania, niekaraną i jesteś zainteresowany ideą rodzicielstwa zastępczego  przyjdź i dowiedz się więcej.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

  1. Limanowskiego 134, pokój 305 (III piętro)

tel. 48 360 88 29

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

tel. kom. 601 080 344

Czekamy właśnie na Ciebie!