ŻYJ DOBRZE

Nasza szkoła bierze udział w I edycji programu edukacyjnego „#żyj dobrze”. Program dotyczy zdrowego stylu życia i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na wszystkich poziomach klas. Główną ideą programu jest przypomnienie i uświadomienie, że mamy wpływ na nasze zdrowie, a wybory dokonywane każdego dnia warunkują jakość naszego życia. Program zapewnia dostęp do rzetelnej wiedzy. Przygotowany został przez ekspertów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych.

Ogólne założenia programu:

– Działania programowe skierowane są do całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i opiekunów, a także kadry pedagogicznej szkół podstawowych.

– Pandemia SARS-CoV-2 niewątpliwie przyniosła wiele negatywnych skutków dla naszego zdrowia. Dlatego też pragniemy przypomnieć podstawową wiedzę w pięciu kluczowych obszarach zdrowia: aktywności fizycznej, higienie, zdrowym żywieniu, zdrowiu psychicznym oraz profilaktyce.

– Chcemy uczyć podejmowania dobrych wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu. Chcemy kształtować zachowania i postawy sprzyjające poprawie zdrowia kompleksowo.

Przygotowane przez ekspertów materiały zostaną zaprezentowane uczniom na godzinach wychowawczych, lekcjach biologii i przyrody. Rodzice/opiekunowie otrzymają materiały przez dziennik elektroniczny Librus.

AKTYWNOSC FIZYCZNA RODZICE DZIECI

AKTYWNOSC FIZYCZNA RODZICE NASTOLATKOW