Wirtualny Tydzień Otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu zaprasza nauczycieli, uczniów i rodziców na Wirtualny Tydzień Otwarty, który odbędzie się w dniach 07 – 11 grudnia 2020 roku.

Plan Wirtualnego Tygodnia Otwartego 2020/2021 w PP-P 3 W Radomiu

(od 07.12.2020 r. do 11.12.2020 r.)

 

Poniedziałek: 07.12.2020 r.

Prezentacja otwarcia – Dyrektor Marzena Radulska -Olifirowicz

Temat dnia: „Tolerancja” – prezentacja i wstęp Radosław Kulak, Anna Brońska,

 1. Bajka o tolerancji: „Wyjątkowi bez wyjątków” – przygotowana
  i nagrana przez pracowników poradni: Beata Sadowska, Radosław Kulak, Anna Brońska, Joanna Gielniowska, Aleksandra Głód

 2. Scenariusz do przeprowadzenia lekcji wychowawczej na bazie bajki „Wyjątkowi bez wyjątków” Beata Sadowska, Radosław Kulak, Anna Brońska, Joanna Gielniowska, Aleksandra Głód

 3. Kształtowanie postawy tolerancji u małych dzieci– scenariusz zajęć (zespół 0-6)

 4. Scenariusze zajęć o tolerancji (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych) Bożena Warchoł

 5. Spacer po poradni (link będzie dostępny w każdy dzień)

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz. 9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni.

W poniedziałek będzie działał

także Punkt Konsultacyjny, na którym będą realizowane, jak co tydzień, zapisy na diagnozę, terapię itp. tylko dla podopiecznych z rejonu działania PP-P nr 3

Wtorek 08.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki dzieci w wieku 0-6

Temat dnia: „Wspieranie rozwoju małego dziecka poprzez ruch”

 1. Prezentacja i filmiki instruktażowe o wspieraniu rozwoju dziecka poprzez ruch – przygotowanie Anna Gruszka, Malwina Łoboda

 2. Filmiki „Zabawy artykulacyjne”– przygotowanie Ewa Kucharczyk, Aleksandra Głód.

 3. Scenariusze zajęć dla małych dzieci (zajęcia logorytmiczne, zajęcia logopedyczne).

 4. Oferta poradni dla małych dzieci (zespół 0-6).

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz. 9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni.

Środa: 09.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki uczniów szkół podstawowych klas I-III

Temat dnia: Jak dotrzeć do potencjału dziecka, jak nad nim pracować, aby go w pełni wykorzystać.

 1. Koncentracja uwagi” prezentacja Kinga Żak

 2. Formy terapeutyczne:

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (prezentacja Katarzyna Różańska);

 2. Terapia kognitywna: Instrumental Enrichment (prezentacja Bożena Warchoł);

 3. Neuroterapia EEG Biofeedback (prezentacja Beata Sadowska);

 4. Bajkoterapia (prezentacja Katarzyna Różańska)

 1. Scenariusze zajęć o wzmacnianiu koncentracji uwagi (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych) – cały zespół klasy I-III

 2. Koncentruj się” ćwiczenia na koncentrację i uwagę

 3. Oferta poradni dla klas I-III SP – (cały zespół klasy I-III).

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz 9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni).

W środę będzie działał

także Punkt Konsultacyjny, na którym będą realizowane, jak co tydzień, zapisy na diagnozę, terapię itp. tylko dla podopiecznych z rejonu działania PP-P nr 3.

Czwartek: 10.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII

Temat dnia: „Emocjonalność nastolatków- jak wspierać, jak się

komunikować, jak dbać o relacje”

 1. Prezentacja „Depresja u dzieci i młodzieży” – prezentacja Aneta Zamkowska

 1. Formy terapeutyczne:

 1. Trening Umiejętności Społecznych (Monika Bąbolewska, Urszula Sikorska),

 2. Fajna Grupa (Joanna Gielniowska, Anna Brońska),

 3. Techniki szybkiego uczenia się (prezentacja Monika Bąbolewska),

 1. Scenariusze zajęć emocjonalność nastolatków (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych) – cały zespół klasy IV – VIII

 2. Relaksacja – przygotowanie i nagranie Joanna Gielniowska

 3. Oferta poradni dla grupy IV – VIII- (cały zespół klasy IV- VIII)

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz 9.00 do 17.0

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni.

Piątek: 11.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Temat dnia: „Doradztwo Zawodowe i Komunikacja”

 1. Prezentacja „Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu” Anna Górlicka

 2. Oferty szkół – Anna Filipowska

 3. Scenariusze zajęć – predyspozycje zawodowe (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych) – cały zespół młodzieży starszej: szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

 4. Prezentacja „Komunikacja” – Magda Znosko/Ewa Kamińska

 5. Filmik (nie) WAŻNE – scenariusz zajęć do wykorzystania na lekcji wychowawczej (wprowadzenie do filmu, obejrzenie filmu, dyskusja, pytania do filmu, podsumowanie zawierające kontekst profilaktyczny wynikający z filmu). Joanna Gielniowska, Beata Sadowska

 6. Oferta poradni dla młodzieży starszej – (Zespół szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych)

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz. 9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni).

W piątek będzie działał

także Punkt Konsultacyjny, na którym będą realizowane, jak co tydzień, zapisy na diagnozę, terapię itp. tylko dla podopiecznych z rejonu działania PP-P nr 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Wirtualnego Tygodnia Otwartego W PPP 3 W Radomiu