Mistrzostwa Radomia Szkół Podstawowych w Szachach

Zapraszamy do wzięcia udziału w Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Radomia Szkół Szkół Podstawowych Klas I-III oraz IV-V w Szachach w 2021 r., które odbędą się 11-12 maja 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Radomiu.

 

REGULAMIN OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW RADOMIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I– III W SZACHACH W 2021r. IM. MAJORA FRANCISZKA JERZEGO JASKULSKIEGO ps. „ZAGOŃCZYK”

Franciszek Jerzy Jaskulski, pseud. „Zagon”, „Zagończyk” (ur. 16września 1913 w Castrop-Rauxelw Niemczech, zm. 19 lutego 1947 w Kielcach) – oficer AK, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Był synem Ignacego i Marii z Kozalów. W 1937 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. W 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Samorzutnie zorganizował młodzieżową grupę konspiracyjną i wydawał pismo konspiracyjne „Zagończyk”. Od września 1943 był dowódcą Oddziału Dyspozycyjnego AK w Obwodzie Garwolin, następnie został dowódcą oddziału lotnego w Inspektoracie Rejonowym Puławy. W lutym 1944 objął dowództwo nad oddziałem partyzanckim działającym pod kryptonimem „Pilot”, który wszedł w skład 15. Pułku Piechoty AK; został awansowany do stopnia porucznika.

Brał udział w akcji „Burza”, m.in. uczestniczył w zdobyciu Puław. 21 lipca 1944 oddział przez niego dowodzony stoczył zwycięską walkę z niemiecką 150-osobową ekspedycją karną, która miała spalić Końskowolę30 lipca jego oddział został rozbrojony przez NKWD w Borysowie.

Od grudnia 1945 do lutego 1946 był szefem referatu bezpieczeństwa Zrzeszenia WiN w Obwodach Kozienice i Puławy. Od lutego do maja 1946 –był komendantem Inspektoratu WiN Kozienice, a od maja do lipca 1946 – komendantem Inspektoratu WiN, obejmującego obwody: RadomKozieniceStarachowiceKielce i Końskie, pod kryptonimem „Związek Zbrojnej Konspiracji” (ZZK); na tym terenie przyczynił się do zorganizowania licznych oddziałów partyzantki antykomunistycznej, które m.in. opanowały Szydłowiec i Skaryszew, likwidowały współpracowników UB i NKWD. Stoczyły wiele walk z grupami operacyjnymi NKWDUB i KBW.

26 lipca 1946 został aresztowany przez UB na skutek zdrady bliskiego współpracownika. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 17 stycznia 1947 został skazany na karę śmierci.

Za działalność konspiracyjną Franciszek Jerzy Jaskulski był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Żonaty, pozostawił troje dzieci.

W 2009 roku został mu nadany pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

  1. Cel: Celem turnieju jest: -szerzenie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży

-wyłonienie Indywidualnego Mistrza Radomia Szkół Podstawowych klas I-III w 2021r.

– popularyzowanie szachów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych

-integracja i sportowa rywalizacja pomiędzy dziećmi

-popularyzowanie wśród dzieci przemilczanej wiedzy historycznej

-oddanie hołdu „Żołnierzom Niezłomnym”.

2.Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Roszada”, Kapituła Kultury Szachowej wraz z Akademią Szachową Marka Niedźwieckiego.

Partnerem jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, Radom, ul. Wośnicka 125.

3.Termin: Mistrzostwa zostaną rozegrane 11.05.2021 r.

4. Program.

11.05.2021 r. (wtorek)

8:00÷ 8:10– weryfikacja zgłoszeń;

8:10÷ 8:20– odprawa techniczna;

8:20 ÷ 8:30 – uroczyste otwarcie turnieju;

8:30 – I runda. Kolejne rundy będą rozgrywane „runda po rundzie”.Przewidywane zakonczenie mistrzostw o godzinie 11:00.

Po zakończeniu ostatniej rundy nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie pucharu, medali i dyplomów.

5. Miejsce:Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, Radom, ul. Wośnicka 125.

6. Zgłoszenia: Udział w zawodach mogą wziąć uczniowie klas I-III zgłoszeni przez szkołę podstawową. Szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów. Zawodnicy mogą także dokonać indywidualnego zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 9.05.2021 r. Po upływie tego terminu zgłoszenie nie zostanie przyjęte. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, nazwisko imię reprezentantów wraz z dokładną datą urodzenia, posiadaną kategorią szachową. Powyższe informacje należy przesłać na adres mailowy: uks.roszada@gmail.com

Numer telefonu kontaktowego: 507-434 -079

7. Opłata startowa. Opłata startowa wynosi 30 zł od osoby. Opłatę wnoszą szkoły, Rady Rodziców lub osoby zainteresowane uczestnictwem w mistrzostwach. Opłatę należy uiścić na konto UKS ROSZADA: PEKAO SA II O/Radom 02 1240 3259 1111 0010 1286 5311 lub w dniu zawodów.

8. System rozgrywek: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund z tempem P’10 + 2” na ruch. Dopuszcza się inny system rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.

9. Nagrody: W klasyfikacji indywidualnej Mistrz Klas I-III otrzymuje puchar. Za zajęcie I, II i III miejsca medale oraz dyplomy.

10. Pozostałe przepisy: W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE, według aktualnego „Kodeksu Szachowego” Polskiego Związku Szachowego.

O kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje ilość zdobytych punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje punktacja dodatkowa według następującej kolejności:

Buchholz średni,

Buchholz,

liczba zwycięstw,

progress.

Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi: 5 minut. Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej – przegrywa partię walkowerem.

Niniejszy turniej jest przedsięwzięciem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania, umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. Szachiści wyrażają zgodę na udostępnienie dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych. Fotografowanie jest dozwolone przez pierwszych pięć minut każdej rundy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. W przypadkach spraw nieuregulowanych regulaminem lub związanych z jego interpretacją, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju (w sprawach organizacyjnych).

W sprawach spornych zostanie powołana komisja w składzie: Sędzia Główny, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel uczestników (niebędący stroną sporu).

Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia noclegu, ani wyżywienia. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

11.Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas mistrzostw:

  1. Sala gry jest zamknięta dla kibiców-wstęp na salę mają wyłącznie zawodnicy.

  2. Przy wejściu na salę gry wszyscy zawodnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

  3. W momencie wchodzenia na salę gry prosimy o zakrywanie nosa i ust, po zajęciu miejsca przy szachownicy maseczkę można zdjąć

  4. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania „Kwestionariusza sanitarnego”

REGULAMIN OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW RADOMIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-V W SZACHACH W 2021 r. IM. PORUCZNIKA ALEKSANDRA MŁYŃSKIEGO ps. „DRĄGAL”.

Porucznik Aleksander Młyński „Drągal” to jeden z najsłynniejszych żołnierzy antykomunistycznej partyzantki na ziemi radomskiej. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej, po wojnie Narodowego Związku Zbrojnego oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jego partyzancka epopeja  zakończyła się dopiero  25 sierpnia 1950 r., kiedy to został zastrzelony wraz z dwoma swoimi podkomendnymi w Kolonii Wawrzyszów pod Wolanowem. „Drągal” i jego żołnierze zginęli od kul  członków grupy pozorowanej UB, udającej patrol partyzancki, a do tragedii walnie przyczynił się zdrajca i agent UB o kryptonimie „15”, jeden z najstarszych stażem partyzantów „Drągala”, Marian Bukała  „Zbych”.

Aleksander Młyński, s. Władysława, urodził 14 lutego 1925 r. w okolicach Sienna przedwojenny pow. Iłża.  Jego rodzina przed wojną, jako osadnicy, wyemigrowała do miejscowości Wysokie Litewskie pow. Brześć nad Bugiem. Tam objęła kilkuhektarowe gospodarstwo, i tam również zastał ich wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji Aleksander Młyński był żołnierzem kresowych oddziałów Armii Krajowej. W kwietniu 1945 r., rodzina przyszłego „Drągala”, a on wraz z nią, powróciła w okolice Sienna i zamieszkała we wsi Kadłubek.

  1. Cel: Celem turnieju jest: – -szerzenie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży

-wyłonienie Indywidualnego Mistrza Radomia Szkół Podstawowych klas IV-V w 2021r.

– popularyzowanie szachów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych

-integracja i sportowa rywalizacja pomiędzy dziećmi

-popularyzowanie wśród dzieci przemilczanej wiedzy historycznej

-oddanie hołdu „Żołnierzom Niezłomnym”.

2.Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Roszada”, Kapituła Kultury Szachowej wraz z Akademią Szachową Marka Niedźwieckiego.

Partnerem jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, Radom, ul. Wośnicka 125.

3.Termin: Mistrzostwa zostaną rozegrane 12.05.2021 r.

4. Program.

12.05.2021 r. (środa)

8:00÷ 8:10– weryfikacja zgłoszeń;

8:10÷ 8:20– odprawa techniczna;

8:20 ÷ 8:30 – uroczyste otwarcie turnieju;

8:30 – I runda. Kolejne rundy będą rozgrywane „runda po rundzie”.Przewidywane zakonczenie mistrzostw o godzinie 11:00.

Po zakończeniu ostatniej rundy nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie pucharu, medali i dyplomów.

5. Miejsce:Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, Radom, ul. Wośnicka 125.

6. Zgłoszenia: Udział w zawodach mogą wziąć uczniowie klas IV-V zgłoszeni przez szkołę podstawową. Szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów. Zawodnicy mogą także dokonać indywidualnego zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 10.05.2021 r. Po upływie tego terminu zgłoszenie nie zostanie przyjęte. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, nazwisko imię reprezentantów wraz z dokładną datą urodzenia, posiadaną kategorią szachową. Powyższe informacje należy przesłać na adres mailowy: uks.roszada@gmail.com

Numer telefonu kontaktowego: 507-434 -079

7. Opłata startowa. Opłata startowa wynosi 30 zł od osoby. Opłatę wnoszą szkoły, Rady Rodziców lub osoby zainteresowane uczestnictwem w mistrzostwach. Opłatę należy uiścić na konto UKS ROSZADA: PEKAO SA II O/Radom 02 1240 3259 1111 0010 1286 5311 lub w dniu zawodów.

8. System rozgrywek: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund z tempem P’10 + 2” na ruch. Dopuszcza się inny system rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.

9. Nagrody: W klasyfikacji indywidualnej Mistrz Klas IV-V otrzymuje puchar. Za zajęcie I, II i III miejsca medale i dyplomy.

10. Pozostałe przepisy: W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE, według aktualnego „Kodeksu Szachowego” Polskiego Związku Szachowego.

O kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje ilość zdobytych punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje punktacja dodatkowa według następującej kolejności:

Buchholz średni,

Buchholz,

liczba zwycięstw,

progress.

Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi: 5 minut. Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej – przegrywa partię walkowerem.

Niniejszy turniej jest przedsięwzięciem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania, umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. Szachiści wyrażają zgodę na udostępnienie dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych. Fotografowanie jest dozwolone przez pierwszych pięć minut każdej rundy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. W przypadkach spraw nieuregulowanych regulaminem lub związanych z jego interpretacją, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju (w sprawach organizacyjnych).

W sprawach spornych zostanie powołana komisja w składzie: Sędzia Główny, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel uczestników (niebędący stroną sporu).

Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia noclegu, ani wyżywienia. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

11.Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas mistrzostw:

  1. Sala gry jest zamknięta dla kibiców-wstęp na salę mają wyłącznie zawodnicy.

  2. Przy wejściu na salę gry wszyscy zawodnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

  3. W momencie wchodzenia na salę gry prosimy o zakrywanie nosa i ust, po zajęciu miejsca przy szachownicy maseczkę można zdjąć

  4. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania „Kwestionariusza sanitarnego”.

Regulamin Mistrzostw w Szachach PSP Kl IV V 2021 R

Regulamin Mistrzostw PSP Kl I III 2021 R

 

Fot.: Pixabay