DZIŚ, JUTRO, POJUTRZE

27 września to bardzo znamienna data dla naszej szkoły. Tego dnia obchodzimy święto patrona szkoły. Dokładnie rok temu tj. 27 września 2022 roku odbyło się uroczyste nadanie placówce imienia Szarych Szeregów. 

Dla uczczenia pamięci o bohaterskich harcerzach, poświęcających życie za Ojczyznę, na ścianach naszej szkoły powstały murale. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Efektem wspólnych działań PSP Nr 27 oraz zarządu Stowarzyszenia Jastrza Fans są piękne, patriotyczne obrazy na murach budynku.

Uroczyste przcięcie wstęgi odbyło się w 84 rocznicę powstania Szarych Szeregów – 27 września 2023 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu. W tak ważnym dniu swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości: wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, posłowie: Anna Kwiecień, Konrad Frysztak, wiceprezydentki Radomia: Katarzyna Kalinowska i Marta Michalska – Wilk, poczty sztandarowe z radomskich szkół, Wojskowa Orkiestra, kawalerzyści z grupy rekonstrukcyjnej z Kozienic, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek kulturalnych.

Po przemówieniach Dyrektor Szkoły Małgorzaty Balickiej i innych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie odczytano Apel Pamięci, po którym wybrzmiała salwa honorowa. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą kapitana Kazimierza Kaszewskiego, radomianina, zamordowanego przez Rosjan w 1940 roku w Katyniu. Na deser obejrzeliśmy jeszcze pokaz musztry orkiestry wojskowej.

Te piękne murale to nie tylko wizytówka naszej szkoły, lecz także ważny element edukacyjny, który ma za zadanie kształcić uczniów i całą społeczność lokalną w poczuciu patriotyzmu i dumy z Ojczyzny.

Szare Szeregi to tajna organizacja harcerska działająca podczas II wojny światowej na terenie Polski. Powstała 27 września 1940 roku i była odpowiedzią na niemiecką okupację naszego kraju.

Głównym celem Szarych Szeregów było przeciwdziałanie okupacji niemieckiej poprzez działalność konspiracyjną – zbieranie informacji wywiadowczych, rozprowadzanie prasy konspiracyjnej, organizowanie akcji sabotażowych
i pomaganie ludności żydowskiej.

Szare Szeregi były najliczniejszą konspiracyjną organizacją młodzieżową, w 1944 roku skupiały ponad 15 tys. członków, w tym około 7 tys. harcerek. Poza Warszawą aktywnie działały m. in. w Radomiu, Gdyni, Krakowie i na Śląsku.

Podstawową zasadą funkcjonowania Szarych Szeregów było hasło „Dziś, jutro, pojutrze”. Zgodnie z jego założeniami, brać harcerska brała na siebie odpowiedzialność za dziś ojczyzny, czyli działanie w konspiracji, przygotowywanie powstania, nękanie okupantów, jej jutro – otwartą walkę, do której zgodniez nadziejami polskiego ruchu oporu miało dojść oraz pojutrze – pracę i działanie ku dobru wolnej ojczyzny.

Najbardziej znanym działaczem Szarych Szeregów był Witold Pilecki, który dobrowolnie trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby zdobyć informacje na temat warunków życia i zbrodni popełnianych przez nazistów.

Szare Szeregi odegrały ważną rolę w polskim ruchu oporu podczas II wojny światowej i są uważane za symbol odwagi i determinacji młodych Polaków w walce z okupantem.

Dzieci i młodzież naszej szkoły są żywymi kontynuatorami tej tradycji. Stąd na sztandarze naszej szkoły znalazły się słowa: BÓG- HONOR- OJCZYZNA oraz NAUKA I POŚWIĘCIENIE.

Tak pisano o nas w mediach:

https://radom.naszemiasto.pl/historyczne-murale-odsloniete-na-scianach-szkoly/ar/c1-9468241

https://radioplus.com.pl/radom/72763-historyczne-murale-na-budynku-szkoly-psp-27-w-radomiu

https://www.cozadzien.pl/edukacja/murale-na-psp-nr-27-upamietnia-bohaterow-powstania/95131

https://www.eska.pl/radom/upamietnili-harcerzy-z-szarych-szeregow-wyjatkowy-mural-na-scianie-psp-numer-27-galeria-foto-aa-wVrJ-rwkU-vKXY.html

https://radioradom.pl/murale-odsloniete/

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/uroczystosc-odsloniecia-murali-na-terenie-psp-nr-27-im-szarych-szeregow-zdjecia/95113