Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 21 września 2023 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Było 12 kandydatów, którzy każdej klasie prezentowali swoje postulaty wyborcze. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Kandydaci do SU stworzyli plakaty wyborcze, które prezentowane były w widocznym miejscu na szkolnym korytarzu, tak by cała społeczność szkolna mogła się z nimi zapoznać i móc później dokonać właściwego wyboru podczas głosowania. Po zaprezentowaniu się kandydatów, każdy uczeń z klasy oddawał swój głos. W całej szkole oddano w sumie 279 głosów.

W wyniku głosowania przewodniczącą naszej szkoły została Amelia Siebyła z kl. 6b, uzyskując 54 głosy, zastępcą przewodniczącej – Olga Adamczyk z kl. 5a, zdobywając 33 głosy, a sekretarzem – Adam Stąpor z kl. 6b – 32 głosy.

Zwycięzcom gratulujemy!! Wierzymy, że SU dokona w tym roku rzeczy wielkich!!

Opiekunowie SU