Oferta

Uczniom oddziałów „0” oferujemy i gwarantujemy:

 • realizację obowiązkowo innowacji językowej z językiem angielskim „Księżniczki i Rycerze”
 • nauka języka poprzez teatr i bajkę
 • możliwość bezpłatnej nauki drugiego języka obcego (niemiecki lub inny) poprzez uczestnictwo w zabawach muzycznych, ruchowych, teatralnych, plastycznych
 • kontynuację nauki drugiego języka od kl. I szkoły podstawowej
 • naukę poprzez działanie, doświadczenie i eksperyment pozwalający zrozumieć otaczający świat
 • „Mali Doświadczalscy” (udział w warsztatach tematycznych)
 • warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka,
 • rozwijanie inwencji twórczej dziecka poprzez organizowanie w godzinach popołudniowych bezpłatnych zajęć dodatkowych, np.: rytmika, szachy, gimnastyka korekcyjna, papieroplastyka
 • wsparcie dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach poprzez zajęcia ze specjalistami: logopeda, psycholog, pedagog oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • opiekę na świetlicy szkolnej – jednozmianowość

Proponujemy odpłatnie:

 • posiłki ze stołówki szkolnej
 • naukę pływania na basenie
 • zajęcia taneczne
 • naukę sztuk walki, np. taekwondo
 • inne zajęcia na życzenie uczniów i ich rodziców (w miarę możliwości)

Uczniom klasy I oferujemy i gwarantujemy:

 • realizację innowacji językowej z językiem angielskim;
 • możliwość bezpłatnej nauki drugiego języka obcego (niemiecki lub inny);
 • warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka;
 • rozwijanie inwencji twórczej dziecka poprzez organizowanie w godzinach popołudniowych bezpłatnych zajęć dodatkowych, np. rytmika, szachy, gimnastyka korekcyjna, papieroplastyka, zajęcia sportowe;
 • wsparcie dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach poprzez zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • opiekę na świetlicy szkolnej;
 • jednozmianowość.

Proponujemy odpłatnie:

 • naukę pływania na basenie;
 • zajęcia taneczne;
 • naukę sztuk walki, np. taekwondo;
 • posiłki ze stołówki szkolnej;
 • inne zajęcia na życzenie uczniów i ich rodziców (w miarę możliwości).

 

Ofertę dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu przygotowujemy pod hasłem:

„Budujemy Szkołę Naszych Marzeń”