Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży
„Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach projektu “Twoje dane – Twoja sprawa”

Celem Konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci i rodziców, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów, podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka, a także zachęcenie młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu online i offline.

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego mini poradnika dla rodziców „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” i przedstawienie za pomocą krótkiego i jasnego przekazu zasad ochrony danych osobowych.

Uczestnik Konkursu przygotowuje pracę w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych. Dopuszczalne formaty: pptx, .doc, .pdf, .jpg, .avi, mp3, mp4, wav.

Zgłoszenia oraz prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 8 kwietnia 2021 roku.

Regulamin Konkursu Dla Uczniów 2021